CIT-TP / PIT-TP – Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania przez podatników formularzy CIT-TP / PIT-TP. Poniżej znajduje się link, z którego można pobrać wyjaśnienia w formacie PDF: https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5896628/CIT-TP+PIT-TP+-+Najczesciej+zadawane+pytania_czerwiec_2018.pdf Wyjaśnienia zostały …

Aktualne przepisy

Uwzględniając postanowienia Kodeku postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej oraz rekomendacje OECD, ustawodawca wprowadził zmiany przepisów podatkowych regulujących kwestie obowiązku dokumentacyjnego, które wchodzą w życie …

Przepisy przed 2017

Progi kwotowe transakcji obligujące do sporządzenia dokumentacji cen transferowych Ustawodawca przewiduje warunek, którego spełnienie jest konieczne, aby podmioty zostały zobligowane do sporządzenia szczególnej dokumentacji podatkowej. Jest nim osiągnięcie ustawowo określonej …