Aktualne przepisy

Uwzględniając postanowienia Kodeku postępowania w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w Unii Europejskiej oraz rekomendacje OECD, ustawodawca wprowadził zmiany przepisów podatkowych regulujących kwestie obowiązku dokumentacyjnego, które wchodzą w życie od 01.01.2016r. (Raportowanie wg krajów – CBC)  i 01.01.2017r. (dokumentacja krajowa, dokumentacja grupowa, CIT – TP, analiza porównawcza). Zmiany te wprowadzają przede wszystkim trzystopniową znormalizowaną i częściowo scentralizowaną dokumentację pomiędzy podmiotami powiązanymi, oraz przewidują równocześnie zwolnienie z obowiązku dokumentowania transakcji dla mniejszych przedsiębiorców.

Progi kwotowe transakcji obligujące do sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Obowiązek dokumentacyjny jest zróżnicowany w zależności od wysokości osiąganych przychodów lub kosztów (liczonych w sposób określony w ustawie o rachunkowości). Poniższa grafika obrazuje jakie elementy dokumentacji przygotowują podatnicy znajdujący się w poszczególnych grupach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najbardziej rozbudowaną dokumentację przygotowuje nieliczna grupa największych podmiotów, podczas gdy największa grupa podatników jest zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego, bądź przygotowuje tylko dokumentację krajową.

źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *